Nieuws

10 Sep

Thema: Duurzaamheid en experimenten duurzame wijken (gasloze wijken)

Wegens omstandigheden is voor deze thema-avond nog geen uitnodiging verstuurd, de avond gaat WEL door.

Bewonerscommissieleden zijn op 13 september a.s. om 19:30 uur van harte welkom aan de Piet Heinstraat 25 te Zutphen.