Algemene ledenvergadering

Jaarlijks organiseert Huurders BIJ1 in de eerste helft van het kalenderjaar een algemene ledenvergadering waarvoor wij alle huurders, en zo nodig gastsprekers, uitnodigen. Tijdens deze vergadering doet het bestuur verslag van wat Huurders BIJ1 het afgelopen jaar gedaan heeft, wat de stand van zaken is met betrekking tot lopende onderwerpen en wat de planning wordt voor het komende jaar.

Huurders kunnen tijdens de algemene ledenvergadering suggesties aandragen voor (nieuwe of lopende) beleidsonderwerpen op de jaarkalender voor het komende jaar.