Jaarplanning

Op basis van het jaarlijks werkoverleg selecteren wij, in samenspraak met Woonbedrijf ieder1, ten behoeve van de jaarplanning enkele beleidsonderwerpen die door huurders zijn aangedragen. Onderwerpen kunnen ook door onszelf worden ingebracht of voortvloeien uit wettelijke bepalingen.

De beleidsonderwerpen kunnen betrekking hebben op:
– Wonen
– Leefbaarheid
– Dienstverlening
– Financiën

Ongeveer twee tot drie maanden na het jaarlijks werkoverleg doet ons bestuur een voorstel voor de te behandelen beleidsonderwerpen voor de komende periode. Daarna wordt samen met Woonbedrijf ieder1 de jaaragenda definitief vastgesteld.