Huurdersbij1

Door en voor huurders

Het huurdersoverlegorgaan van
Woonbedrijf ieder1

Aankomende evenementen

Recent nieuws

Thema-avond over duurzaamheid d.d. 13 september 2018

Thema: Duurzaamheid en experimenten duurzame wijken (gasloze wijken)

Wegens omstandigheden is voor deze thema-avond nog geen uitnodiging verstuurd, de avond gaat WEL door.

Bewonerscommissieleden zijn op 13 september a.s. om 19:30 uur van harte welkom aan de Piet Heinstraat 25 te Zutphen.

Lees hier verder