Wij zijn HuurdersBIJ1…

Het huurdersoverlegorgaan uit het werkgebied van woonbedrijf ieder1 in Deventer en Zutphen. Onze wettelijke taak is het behartigen van de belangen van alle huurders van woonbedrijf ieder1. Op beleidsniveau zijn wij de gesprekspartner voor de woningcorporatie en maken daarbij conform de Overlegwet gebruik van ons informatie-, overleg-, advies- en agenderingsrecht. Wij zijn altijd op zoek naar actieve, enthousiaste huurders die willen meedenken, meepraten en meewerken.

Huurders in de gemeente Deventer en Zutphen

Een woningcorporatie is bij wet verplicht om regelmatig overleg te voeren met haar huurdersorganisatie, zoals vastgelegd in de Overlegwet. Huurders hebben daarbij informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en/of agenderingsrecht. Om overleg tussen corporatie en huurders gestructureerd en inhoudelijk vorm te geven, is een verbindende link nodig: een huurdersoverlegorgaan. Voor woonbedrijf ieder1 is dat HuurdersBIJ1.

Wat zijn de voordelen om lid te zijn van HuurdersBIJ1?

  • Belangenbehartiging
  • Informatievoorziening
  • Antwoord op uw huurvragen
  • Ondersteuning bij klachten
  • Gratis lidmaatschap